Една среда, намаляваща стреса

В различни проучвания е открито, че средите с дървени структури понижават кръвното налягане и сърдечната честота и предизвикват чувства на релаксация. Дървената среда намалява стреса, точно както прави ходенето в гората.

Ефектът на дървесината върху хората е изследван в много страни. Доктор Marjut Wallenius, доцент по психология в Университета в Tampere оценява резултатите от няколко проучвания, проведени в Норвегия, Япония, Канада и Австрия по искане на Хонка. Резултатите от изследванията постоянно доказват, че използването на дървесина насърчава физическото и психическото здраве и благополучие на хората. Дървото има подобен стрес-намаляващ ефект като пребиваването сред природата.

Изследванията показват, че използването на дървесина в строителството и интериора на къщите създава здравословна, топла и релаксираща среда. Животът в масивна дървена къща изглежда намалява стреса както ходене в гората.

Tanja Rytkönen, вицепрезидент, R&D & Design

Например, едно изследване в клас, проведено в Австрия, показа, че класна стая от твърдо дърво може да повлияе положително на умственото и физическото здраве на децата. В това проучване студентите в класна стая от масивна дървесина са доказали, че са по-здрави, по-спокойни и по-малко стресирани от тези, които са учили в традиционните класни стаи.

Тестовете, проведени в продължение на повече от година в Ennstal, Австрия, включваха две учебни зали с масивни дървени стени и две традиционни класни стаи за сравнение. Учените от Joanneum Research измерват пулса на учениците. Средната пулсова честота на учениците в класните стаи с масивни дървени стени е по-ниска от тази на студентите, които са учили в традиционните класни стаи с 8,600 удара на ден. Това се свежда до приблизително 6 удара в минута. Изследването стига до извода, че децата са по-спокойни у дома след училище и техните правомощия за възстановяване са много по-големи.

Обобщение на изследването е налице на немски език тук.