Изборът на имот за вашата бъдеща къща е важно решение, затова сме подбрали 5 съвета, които ще ви бъдат полезни при огледите на потенциалните парцели.

Обикновено се съсредоточаваме в оглед на самото място – до колко ни харесва и отговаря на нашите нужди, комуникативно ли е, колко е близо до работа и училище, слънчево ли е и каква е заобикалящата среда. Тези неща са важни, но на база опит с наши клиенти сме подготвили 5 допълнителни точки, на които да обърнете внимание, за да си спестите неприятни ситуации.

1. Статут на имота

На първо място е важно да проверите статута на имота. Колкото и прекрасно да изглежда мястото, ако теренът не е в регулация, дори и да има построени къщи в съседство, има шанс Вие да не може да построите нищо върху имота.

Консултация с адвокат е добра идея. Той ще разгледат нещата от правна гледна точка – ще провери има ли запори и ипотеки върху имота, има ли други наследници и т.н.

Въпреки това, нашият съвет е да поискате от продавача да Ви предостави предварително актуална скица и виза за проектиране на имота и да проверите какво пише там:

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) или за друг вид жилищно застрояване.

Имайте предвид, че ако се налага преотреждане на имота, това може да ви коства много време, нерви и допълнителни разходи.

2. Наличие на достъп до терена

Тук е добре да проверите, освен физически на място, така и в скицата на имота, има ли наистина път до терена или достъпа е през чужди терени.

Освен реално да проверите достъпът до терена, важно е да се убедите, че пътят, който виждате фигурира и в скицата. Иначе може да се окаже, че на практика има път, но той няма статут като такъв, което ще бъде пречка за получаване на разрешение за строеж.

3. Захранване с ток и вода

Когато оглеждате терена, обърнете внимание къде се намират най-близките стълбове, има ли наблизо електрическо табло, трафопост и др. Може да разпитате хората, които живеят наблизо. А по отношение на водата, е добре да се знае има ли изградена водоснабдителна мрежа, и канализация, или ще е необходимо да изградите собствен водоизточник – сондаж, както и септична яма за отпадните води.

4. Денивелация (доколко е стръмен терена)

По-стръмните и хълмисти терени имат своя чар – обикновено се открива прекрасна гледка, усещане за простор и предоставя възможност за терасиране и зониране на имота. От друга страна, по-голямата денивелация налага повече изкопни дейности – вкопаване на основите на голяма дълбочина, изграждане на подпорни стени и като цяло оскъпява строителния процес. Дори и видимо да не си личи денивелацията, най-сигурно си проличава при извършване на геодезическо заснемане от геодезист и предоставяне на заснемане в цифров формат. Може да се счита за предимство, ако има вече изпълнено такова.

5. Размери и форма. Преминаващи далекопроводи, водопроводи и т.н.

От скицата и визата за проектиране на имота, която Ви посъветвахме да поискате, от продавача, могат да се видят формата на терена, както и съществуващите сгради (ако има такива).
Също така във Визата, ще са посочени ограничения по отношение на застрояването – отстояния от границите на терена, върху които не може да се строи, както и съоръжения, които изискват съответния сервитут, върху който също има специфични изисквания.

В зависимост от разположението на мястото може да има допълнителни условия, но стандартно за новопостроена къща трябва има минимум 3 м. отстояние от съседите в страни и улицата (или 4м., когато се намира във вилна зона), а от дъното на парцела минимум 5м. (или 8м. във вилна зона). Това може да се окаже проблематично при дълги и тесни терени и ситуирането на къщата да бъде невъзможно.

Затова Ви съветваме, първо да решите колко голяма къща искате и след това да търсите достатъчно голям терен, върху който тя да се изгради.

Ако все пак не сте сигурни, че избраният от вас терен е подходящ за строеж на вашата мечтана къща, свържете се с нас за консултация.

Чеклист:

Благодарим за вниманието и ще се радваме да споделим този проект с Вас!

Над 0 години
Доволни Клиенти в цяла България